Retourbeleid

Een eventuele retourzending dient vooraf bij info@goedkopeballen.nl aangemeld te worden. Niet aangemelde retouren worden niet geruild. De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de verzender. 
 
Goedkopeballen.nl heeft  het recht om retourzendingen te weigeren of om slechts een deel van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld, anders dan die van Goedkope Ballen of de leverancier van het product,  zijn beschadigd. Goedkopeballen.nl zal, nadat de producten zijn geretourneerd en ontvangen, de klant het daarvoor betaalde bedrag geheel of gedeeltelijk binnen vier weken retourneren.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Goedkopeballen.nl schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor rekening van de klant komt, zal Goedkopeballen.nl de klant hiervan in kennis stellen waarna Goedkopeballen.nl het voor het product betaalde bedrag, onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade, binnen vier weken aan de consument  zal retourneren.